Bestuursleden

Bart van Rixel - Voorzitter
Monique van Rixel - Secretaris/Penningmeester